ForYtringsfrihet.no
Hva er ytringsfrihet?

Ytringsfrihet er retten til å gi uttrykk for de meningene man måtte ha, uansett hvor upopulære og krenkende de måtte være. Ytringsfrihet inkluderer retten til å være blasfemisk, og retten til å gi uttrykk for oppfatninger som andre måtte anse som vanvittige eller meningsløse. Ytringsfrihet omfatter dog ikke noen rett til å viderebringe for eksempel forretningshemmeligheter, forsvarshemmeligheter, eller opplysninger om andre menneskers privatliv. Ytringsfrihet innebærer heller ingen rett til å fremsette reelle trusler.

Ytringsfrihet er et tegn på sivilisasjon: primitive samfunn har alltid forbud mot ytringsfrihet. I Vesten har vi i mange år, siden opplysningstiden, i stor grad hatt nærmest total ytringsfrihet (selv om det har vært mindre unntak, for eksempel forbud mot blasfemi).

I dag er ytringsfriheten under angrep; spesielt er muslimer motstandere av ytringer som etter deres syn krenker islam. I Vesten er det en rekke politikere og intellektuelle som svikter ytringsfriheten for ikke å støte muslimer.

Vi som står bak denne hjemmesiden er sterke tilhengere av ytringsfrihet. Vi vil bruke denne hjemmesiden for å samle støtte for ytringsfrihet, for å linke til viktige artikler om dette temaet, og for å gjøre oppmerksom på politikere og intellektuelles ettergivenhet overfor personer og ideologier som ønsker å innskrenke ytringsfriheten.

Mer vil komme etter hvert ...